2016.03.24

Otydlighet har förstört många upphandlingar

Läs mer här om möjligheterna kring offentlig upphandling.