2016.04.22

Infra Group Nordic AB ny medlem i SME-D

Infra Group Nordic AB (Infra Group) är en teknikkoncern som erbjuder värdeskapande tjänster och produkter såsom mobila ledningssystem,el-, tele-, data- och integrerade säkerhetssystem.