2016.12.19

Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov

Utredningen ska utgöra underlag för regeringens och Försvarsberedningens fortsatta arbete inför försvarsinriktningsbeslutet för perioden efter 2020.

Läs mer här.