2017.01.25

SME-D besökte Teleanalys i samband med VU-möte

Igår, 24 januari 2017 samlades SME-D (The Swedish Association of Small and Medium Size Enterprises in Defense and Security) för nätverkande och informationsutbyte på medlemsföretaget Teleanalys.

Efter ordinarie agenda med bla. diskussioner kring export, remisser och försvarsföretagsdagarnas fördjupningsseminarier, gjordes en rundvandring på företaget.