2017.04.07

Inbjudan till SME-D:s årsmöte och konferens 25 april 2017

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och konferens tisdagen den 25 april 2017.

Temat på konferensen är Exportfokus.

Mötet kommer att hållas på Storgatan 5 i Stockholm.

Anmälan till årsmötet och konferensen görs här.