2018.04.18

Fördjupningsseminarier 2018 samlade många deltagare

Seminarierna som genomförs varje år, som är en fortsättning på Försvarsföretagsdagarna och där SME-D tillsammans med SOFF, FMV och Försvarsmakten är arrangörerna, hölls på Teknikföretagen i Stockholm.

Mer information om upplägget av seminarier kan läsas på FMV:s hemsida här.

Flertalet seminarier var fullbokade, vilket visar på stort intresse både från industrin och myndigheterna. SME-D:s ordförande Magnus Sjöland var med i panelen den 11 april i samband med seminariet om Innovation, Forsning och Utveckling. Med i panelen fanns även representanter från Försvarsmakten, FMV och SOFF. Flera av de presentationer som visades kan läsas här.

Totalt genomfördes sju olika seminarier:

9 april förmiddag: Logistik

9 april eftermiddag: Kommersiellt

10 april förmiddag: Armé

10 april eftermiddag: Marin

11 april förmiddag: Ledningssystem

11 april eftermiddag: Innovation, Forskning och Utveckling

17 april förmiddag: Flyg