2018.04.18

Kallelse till SME-Ds årsmöte och VU-möte 25 maj 2018

SME-D:s medlemmar hälsas välkomna på årsmöte och VU-möte fredagen den 25 maj 2018.

Temat på konferensen är K-Företag.

ANMÄLAN GÖRS HÄR (senast 21 maj)