2019.03.07

Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet

Nordefco startades 2009 med syfte att förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ett effektivare utnyttjade av resurser. Bakgrunden till det ökande nordiska samarbetet i Nordefco är det förändrade säkerhetsläget. Peter Hultqvist berättade om hur dagens samarbete ser ut och planerna på att ytterligare stärka förmågan att agera tillsammans. Försvarsministern betonade vikten av att från svensk sida hålla fast vid den säkerhetspolitiska doktrinen, men fördjupa samarbetet mellan de nordiska länderna. Ann-Sofie Dahl gav en historisk tillbakablick på det nordiska samarbetet och effekten av att inte var medlem i Nato. Hon menar att nackdelen med att stå utanför Nato, är att säkerhetsgarantier saknas.

https://www.sns.se/aktuellt/forsvarsminister-peter-hultqvist-om-det-nordiska-forsvarssamarbetet/