2022.06.27

Jaime Rico – ny ordförande i Sme-d

— Sme-d:s viktigaste målsättning under 2022 är att få våra beslutsfattare att förstå vikten av vad små och medelstora bolag kan bidra till inom Sveriges totalförsvar. Våra medlemsföretag ligger i framkant när det gäller kreativa högteknologiska lösningar och det måste försvarsmyndigheterna bli bättre på att nyttja, säger Jaime Rico som tillvardags är försäljningsansvarig offentlig sektor på Synkzone.

Jaime har de senaste tio åren, på nära håll, sett vikten och nyttan som privata aktörer kan bidra med inom uppbyggnaden och upprätthållandet av Sveriges försvar, i synnerhet de mindre bolagen med en närhet till idéer och teknikutveckling som större bolag ibland saknar.

— En branschorganisation som Sme-d finns för medlemmarnas intressen men vi ger även medlemmarna möjlighet att på ett enkelt sätt engagera sig i sakfrågor som de brinner för. Därtill kan vi genom dialog och samverkan minska avståndet till Regeringskansliet, Försvarsmakten och FMV för våra medlemmar, berättar han.

Att alla företag inom försvarssektorn, stora såväl som små, ska få möjlighet att bidra på så lika villkor som möjligt är en av flera frågor Jaime Brinner lite extra för.

— Vi är en branschorganisation som värnar om de små och medelstora företagen i Sverige inom försvars- och säkerhetsbranschen. Alla typer av företag som känner att de vill bidra till totalförsvaret ska ha möjlighet till det och är därtill välkomna till oss som branschorganisation.


Förändrad bild av försvaret

Jaimes första kontakt med försvars- och säkerhetssektorn var under statskuppen i Chile från vilken han sen flydde till Sverige med sina föräldrar och en yngre bror.

— Efter att ha flytt från en diktatur var min inställning till försvaret inte den bästa men efter värnplikten på K4, Arvidsjaur ändrades min bild. I stället för att mucka åkte jag till F21 i Luleå, blev kadett i flygvapnet och fram till 2001 arbetade jag som yrkesofficer.

Efter ett kortare inhopp inom telekomsektorn hittade Jaime 2005 tillbaka till försvarssektorn och har sen dess arbetat som inom konsultverksamhet, verksamhetsutveckling, sälj och branschorganisationer.

— Jag gillar högt tempo vilket kan kännas motsägelsefullt i en sektor med inbyggd tröghet men jag tror att min erfarenhet och person kan bidra med handlingskraft och flytta fram positionerna för Sme-d. Vi har både produktbolag och tjänstebolag, vårt samarbete med SACS gör oss starkare tillsammans. Synergierna är många när vi ska stärka upp det Civila försvaret och det militära. Vi vill växa för att tillsammans bygger vi Sveriges företags motståndskraft avslutar Jaime.