2023.02.06

FMV TechDay – hjälp oss att navigera autonomt oberoende av GNSS

Missa inte FMV TechDay som äger rum den 31 mars 2023.

Militärt Innovationsprogram med förkortningen MIP, är ett program inom FMV som genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. MIP syftar till att identifiera civilt driven teknik med militär potential på mognadsnivå under prototyp. Målet är att lyfta identifierade tekniker till en högre mognadsgrad, att se hur anpassningar kan göras för att få militära tillämpningar och se till att resultaten nyttiggörs för Försvarsmakten.

Läs mer om FMV TechDay