2023.02.01

Inter Defence Holding AB är ny medlem i Sme-d

Agentur och handel med militär materiel.