2024.02.13

Lär känna våra medlemmar – Stockholms Reparationsvarv AB

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Stockholms Reparationsvarv AB.

Stockholms Reparationsvarv AB (SRV AB) utför reparationer, ombyggnationer och modifikationer av fartyg längs företagets kajer och torrdockor på Beckholmen. De har också en mobil serviceenhet som reparerar och underhåll fartyg och fartygssystem i hamnar och under sjöresa. Utöver detta har SRV AB också en skeppshandel som tillhandahåller produkter inom det marina segmentet.

Företaget grundades på Beckholmen 1992 (f.d. GV Varv AB).

Vilka arbetar ni med/levererar till?

Vi arbetar med FMV/FM där vi per idag har 2 ramavtal för vidmakthållande av Örlogsfartyg. Inom ramen för detta samarbetar vi med leverantörer inom IT-säkerhet, telekommunikation, Systemsäkerhet, kompositarbeten mm. Utöver FMV/FM utför vi uppdrag åt  bl.a. trafikverket Färjerederiet, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, den lokala skärgårdstrafiken samt rederier som operera i Östersjön.

Vilka yrkesroller (branschspecifika) finns på ert företag?

Hos SRV AB arbetar ingenjörer, projektledare, svetsare, mekaniker, snickare, ytbehandlare, skeppshandlare mfl.

Varför är ni medlemmar i SME-D och vad vill ni få ut av medlemskapet? 

Vi är medlemmar i SME-D för att komma närmare branschen och tillsammans med andra medlemsföretag utbyta kunskaper och erfarenheter. 

Vi ser också framför oss en möjliga samarbeten inom kommande uppdrag för FMV/FM.

Läs mer om våra medlemmar här.

Vill du bli medlem? Läs mer r eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi er så snabbt som möjligt.