Nyheter

2024.02.13

Lär känna våra medlemmar – Stockholms Reparationsvarv AB

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Stockholms Reparationsvarv AB. Stockholms Reparationsvarv AB (SRV AB) utför reparationer, ombyggnationer och modifikationer av fartyg längs företagets kajer och torrdockor på Beckholmen. De har också en mobil serviceenhet som […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – Stockholms Reparationsvarv AB
2024.01.25

Lär känna våra medlemmar – Knowit

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till Knowit. Knowit Defence Technology AB är ett konsultföretag som levererar konsulttjänster inom försvarsområdet. Med en unik kombination av kompetens inom IT, design, kommunikation och ledning utvecklar vi innovativa och […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – Knowit
2024.01.17

Lär känna våra medlemmar – C2 Solutions

I denna serie presenterar vi våra medlemmar, där de får berätta om deras verksamhet och varför de är medlemmar i SME-D. Nu har turen kommit till C2 Solutions. C2Solutions erbjuder specialisttjänster genom tjänsteportföljen Säkrad informationshantering. I erbjudandet har vi samlat vår djupa kunskap och erfarenhet från kunder med höga säkerhetskrav. Våra oberoende specialister stöttar hela […]

Läs mer om Lär känna våra medlemmar – C2 Solutions
2024.01.10

Folk och Försvars rikskonferens 2024

Årets konferens kännetecknades av en ökad tydlighet och samstämmighet, där fokus låg på aktuella säkerhetsutmaningar och betydelsen av att utveckla Sveriges moderna totalförsvar. Dessutom presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar. Representanter från SME-d närvarade aktivt vid konferensen, vilket möjliggjorde värdefulla dialoger med ledande beslutsfattare. Under dessa samtal […]

Läs mer om Folk och Försvars rikskonferens 2024
2023.10.26

Höstmöte och inspirerande nätverksträff

Årets höstmöte och nätverksträff ägde rum den 26 oktober under temat: försörjningstrygghet, beredskapsplaner och krigsplaceringar.

Läs mer om Höstmöte och inspirerande nätverksträff
2023.09.13

Nätverksträff med FHS-studenter

Den 13 september stod SME-D värd för en nätverksträff mellan FHS-studenter och våra medlemsföretag.

Läs mer om Nätverksträff med FHS-studenter
2023.08.28

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste leverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor.

Läs mer om Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP
2023.05.12

Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24

Den nya styrelsen består av sju ledamöter, varvar två valdes under årsmötet som hölls den 10 maj.

Läs mer om Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24
2022.12.01

Viable Solutions AB ny medlem!

Vibale Solutions AB jjälper företagsledningar och ägare att effektivisera sina verksamheter. Läs mer om oss på www.viablesolutions.se.

Läs mer om Viable Solutions AB ny medlem!
2022.10.31

I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!

I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

Läs mer om I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!