Nyheter

2024.01.10

Folk och Försvars rikskonferens 2024

Årets konferens kännetecknades av en ökad tydlighet och samstämmighet, där fokus låg på aktuella säkerhetsutmaningar och betydelsen av att utveckla Sveriges moderna totalförsvar. Dessutom presenterade försvarsminister Pål Jonson och minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin flera nya satsningar. Representanter från SME-d närvarade aktivt vid konferensen, vilket möjliggjorde värdefulla dialoger med ledande beslutsfattare. Under dessa samtal […]

Läs mer om Folk och Försvars rikskonferens 2024
2023.10.26

Höstmöte och inspirerande nätverksträff

Årets höstmöte och nätverksträff ägde rum den 26 oktober under temat: försörjningstrygghet, beredskapsplaner och krigsplaceringar.

Läs mer om Höstmöte och inspirerande nätverksträff
2023.09.13

Nätverksträff med FHS-studenter

Den 13 september stod SME-D värd för en nätverksträff mellan FHS-studenter och våra medlemsföretag.

Läs mer om Nätverksträff med FHS-studenter
2023.08.28

Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP

Från och med den 5 januari 2021 måste leverantörer och montörer anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i sina varor.

Läs mer om Regelefterlevnad i en komplex omvärld – Fördjupning SCIP
2023.05.12

Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24

Den nya styrelsen består av sju ledamöter, varvar två valdes under årsmötet som hölls den 10 maj.

Läs mer om Ny styrelse för verksamhetsåret 23/24
2022.12.01

Viable Solutions AB ny medlem!

Vibale Solutions AB jjälper företagsledningar och ägare att effektivisera sina verksamheter. Läs mer om oss på www.viablesolutions.se.

Läs mer om Viable Solutions AB ny medlem!
2022.10.31

I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!

I-CONIC Vision AB utvecklar mjukvara för realtids-3D från video.

Läs mer om I-CONIC Vision AB ny medlem i Sme-d!
2022.10.31

CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!

CIM-coach AB, konsultbolaget verkar inom försvars- och säkerhetsområdet. Läs mer oss CIM-coach

Läs mer om CIM-coach AB ny medlem i Sme-d!
2022.09.16

Cajory AB ny medlem i Sme-d!

Cajory bedriver konsultverksamhet kring försvarssektorn.

Läs mer om Cajory AB ny medlem i Sme-d!
2022.09.12

Tactile är ny medlem i Sme-d!

Tactile Rugged Computers AB utvecklar, tillverkar och utför service av mobila produkter för användning i krävande miljöer. Kärnverksamheten är att utveckla robusta datorer och lösningar för krävande miljöer som militär, blåljus, industri, skogs-och jordbruk mfl. Med egen utveckling av industridatorer kan vi erbjuda skräddarsydda helhetslösningar för både stora och små kunder. En helhetslösning innebär att […]

Läs mer om Tactile är ny medlem i Sme-d!
2022.07.06

Qrendo AB är ny medlem i SME-D!

Qrendo AB är ett oberoende IT-konsultbolag inriktat på försvar, finans och offentlig förvaltning.

Läs mer om Qrendo AB är ny medlem i SME-D!