Nyheter

2019.11.29

Gustaf Fahl besökte SME-Ds VU-möte

Gustaf Fahl, Teknisk Direktör / Chef Systemledningsavdelningen, FMV – Försvarets materielverk kom till SME-Ds VU-möte den 28 nov och berättade om ”Näringslivs stöd till totalförsvaret”. Efter presentationen blev det bra diskussioner i ämnet mellan medlemmarna i SME-D och Gustaf Fahl. Bild: Eliza Öberg, Expisoft AB och Gustaf Fahl, FMV.  

Läs mer om Gustaf Fahl besökte SME-Ds VU-möte
2019.11.06

Infralog och Partners AB ny medlem!

SME-D har fått ytterligare en ny medlem i föreningen. Vi hälsar Infralog och Partners AB välkommen! Läs mer om det nya medlemsföretaget på infralog.se

Läs mer om Infralog och Partners AB ny medlem!
2019.09.18

Välbesökt VU-möte!

Medlemmarna lyfte problemet med långa väntetider för säkerhetsgodkännande av konsulter och Lars Puss agerade genast genom att ställa en fråga till Försvarsministern, läs mer här. Mötet var uppskattat och fler intressanta diskussioner togs upp. Alla var överens om att nätverka och träffa andra i branschen är bra. Att höra hur andra företag har löst problem […]

Läs mer om Välbesökt VU-möte!
2019.05.15

Bra engagemang på VU-mötet

Det var ett väl besökt möte där många av SME-Ds medlemmar kom och nätverkade. Överbefälhavare, Micael Bydén, höll en presentation om Försvarets framtidsfrågor och företagens roll. Medlemmarna fick tid att diskutera och fråga frågor vid slutet av presentationen. Kvällen avslutades med mingel och nätverkande.

Läs mer om Bra engagemang på VU-mötet
2019.03.07

Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet

Nordefco startades 2009 med syfte att förbättra ländernas försvarsförmåga och främja ett effektivare utnyttjade av resurser. Bakgrunden till det ökande nordiska samarbetet i Nordefco är det förändrade säkerhetsläget. Peter Hultqvist berättade om hur dagens samarbete ser ut och planerna på att ytterligare stärka förmågan att agera tillsammans. Försvarsministern betonade vikten av att från svensk sida […]

Läs mer om Seminarium om det nordiska försvarssamarbetet
2019.02.21

Checklista för förberedelser inför Brexit

Ta del av checklistan för Brexit som Teknikföretagen har sammanställt.

Läs mer om Checklista för förberedelser inför Brexit
2019.02.21

Nytt mastersprogram om försvarssystem

Läs mer om ämnet försvarssytem här. Läs mer om Masterprogrammet i utveckling av system för försvar och säkerhet här.

Läs mer om Nytt mastersprogram om försvarssystem
2019.01.15

SME-D är på plats i Sälen!

  ÖB berättar att vi står starka och väl rustade. En ny utbildning av 30 cybersoldater kommer att startas upp.   Sverige, Norge, Finland och Danmarks försvarsministrar är eniga om att vi skall samarbeta mer!    

Läs mer om SME-D är på plats i Sälen!
2018.10.23

Besök från MSB

Henrik Moberg från MSB besökte oss på SME-D och berättade om MSB framtida roll och utmaningar. Läs mer här om MSB framtida roll och utmaningar.

Läs mer om Besök från MSB
2018.06.11

Thomas Engevall, FMV möter SME-Ds medlemmar 22 augusti 2018

I samband med SME-D:s Verkställande Utskottsmöte den 22 augusti, får medlemmar möjlighet att träffa Thomas Engevall, Försvarets Materielverk (FMV). Thomas kommer då att informera om FMV:s nya organisation samt tala om XL – Externa leveranser. Mer information om plats och tidpunkt samt anmälningslänk till mötet – finns i SME-D:s kalendarium här.

Läs mer om Thomas Engevall, FMV möter SME-Ds medlemmar 22 augusti 2018
2018.05.29

Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj

Flera av SME-D:s medlemsföretag fanns på plats när Överste Mats Klintäng, Försvarsmakten talade om totalförsvarets utveckling där både Försvarsmakten och MSB samverkar. Vi fick också bland annat höra om näringslivets roll i totalförsvaret. Seminariet var mycket intressant och följdes av diskussion i det aktuella ämnet. Efter seminariet höll föreningen SME-D årsmöte. Bland punkterna var styrelsens sammansättning. […]

Läs mer om Överste Mats Klintäng besökte SME-D 25 maj